Kurz č. 10 / Zkušení keramici - školáci (10-15 let) Středa 16.00 - 18.00

Druhé pololetí začínáme 7.2.2024. Cena kurzu zahrnuje 13 lekcí v jednom pololetí. Budeme se scházet pravidelně ve středu 16.00 - 18.00 v keramické dílně v Úvalech, Jiráskova 100.

Lektorka: Ivana Prchalová

Pomocí pokročilejších technik a nástrojů zkušenější děti pracují s keramickou hlínou, engobami, glazurami, oxidy a dalšími materiály Podle zadání lektorky, nebo podle své fantazie, vytvářejí výrobky hodné malých umělců.. Budeme modelovat z ruky, stavět z plátů, pomocí šňůrové techniky vytvářet nádoby a točit na kruhu...

2 990,00 Kč