Kurz č. 12 / Základy keramiky pro dospěláky, 5 x Úterý 17.45 - 19.45 ( 27.9. - 25.10.22)

Sejdeme se 5x, vždy v úterý v úvalské keramické dílně Jiráskova 100.  První lekce je 27.9. 2022. 

Na začátečnickém kurzu poznáte základní vlastnosti práce s keramickou hlínou, budeme si povídat i pracovat. Vyzkoušíme různé techniky jako stavbu z plátů, modelování z ruky, šňůrkovou techniku a sedneme si i k hrnčířskému kruhu. Výrobky ozdobíme engobami, glazurami a oxidy kovů.

1 800,00 Kč