Základy keramiky pro dospěláky - modelování, 5 x Úterý 18-20 ( od 24.9.2024)

Sejdeme se 5x, vždy v úterý v úvalské keramické dílně Jiráskova 100.  První lekce je 24.9.2024. 

Na začátečnickém kurzu poznáte základy práce s keramickou hlínou, budeme si povídat i pracovat. Vyzkoušíme různé techniky jako stavbu z plátů, modelování z ruky, šňůrkovou techniku. Výrobky ozdobíme engobami, glazurami a oxidy kovů.

Po absolvování tohoto kurzu se můžete přihlásit na kurz pro pokročilé, kde už si můžete tvořit dle vlastního návrhu. 

Lektorka: Ivana Prchalová

2 800,00 Kč