Keramika hrou pořádá keramické kurzy v úvalské keramické dílně pro všechny kreativní děti do sta let. Nejpočetnější skupinkou jsou ty školou povinné, ale v posledních letech myslíme i na tvořivé a kreativní dospěláky. 

Naším cílem je rozvíjet lásku k řemeslu a obecně k tvorbě vlastníma rukama. 

Prostřednictvím hlíny, jakožto jednoho ze základních přírodních materiálů se snažíme prohlubovat vztah k životnímu prostředí a procesům v přírodě se odehrávajících.

Tvorba z keramické hmoty zahrnuje hned několik výtvarných technik a proto je zde velký prostor pro rozvoj kreativity, fantazie a jemné motoriky. Kdo se pustí do královské disciplíny "točení na kruhu" trénuje hlavně vlastní trpělivost a koncentraci.

Na kurzu se schází okolo deseti účastníků. Ti méně zkušení tvoří hlavně podle základního zadání lektora, aby se naučili dobře chápat vlastnosti hlíny a zákonitosti práce s ní. Je zde však i prostor pro vlastní fantazii. Zkušenějším dáváme často volnou ruku pro realizaci vlastních nápadů. 

V nabídce kurzů najdete základní i pokročilé kurzy pro děti i pro dospělé, ale také volné hodiny v dílně pro ty, co už něco umí, ale nemají vlastní dílnu, hrnčířský kruh a keramickou pec. 

Dlouhodobé kurzy vybíráte vždy na celé pololetí a konají se 1x týdně. Nabídku doplňují krátkodobé, jednorázové kurzy pro ty, co se nechtějí upsat na delší dobu a mají touhu si hlínu hlavně osahat a práci s ní si vyzkoušet.