Keramické kroužky

v keramické dílně

a ve školských zařízeních


     Naším cílem je zajímavým a hravým způsobem rozvíjet u dětí jemnou motoriku, estetické cítění, manuální zručnost, fantasii a vlastní kreativitu. Podporujeme sociální dovednosti, spolupráci v kolektivu a kamarádské chování.

     Tvorba z keramické hmoty zahrnuje hned několik výtvarných technik. Modelování, kresbu a malbu. Děti tak rozvíjejí motoriku, fantasii a kreativitu více způsoby. 

     Na kroužku se schází okolo deseti dětí. Připravíme si pracovní místo, pracovní pomůcky a podle zadání tvoříme. Celé pololetí se tak různými způsoby učíme základní nutné dovednosti při zpracování keramické hmoty. Zadání mají většinou všichni stejné, přesto je každý kus originál.  Poslední hodinu každého pololetí, když už máme naučené a procvičené základní techniky, tvoříme bez zadání, jen podle vlastní fantasie. Na konci hodiny opět pracovní místo společně uklidíme. Výrobky dětí putují po kroužku do keramické dílny, kde jsou usušeny a vypáleny v keramické peci. Zhruba za dva týdny se tak hotové vrací zpět ke svým tvůrcům. To je moment, na který se děti těší nejvíc. S hrdostí a nadšením pak ukazují výrobky rodičům.   

     "Keramika hrou" ve školách a školkách má pro rodiče jednu velkou výhodu. Lektorka si děti sama vyzvedne od vychovatelky v družině, nebo učitelky ve třídě a po kroužku je tam opět vrací, nebo předává rodičům. Starší děti mohou po domluvě rodiče s lektorkou odcházet sami. Tím odpadá časově náročné dovážení, předávání a vyzvedávání dětí z kroužku.

V době "Koronavirové" se část kroužků přestěhovala přímo do keramické dílny v Úvalech, kde mají děti při ruce vše, co potřebují. Na základě této výhody vznikly kroužky pro pokročilé, které se přímo ve školách realizovat nedají. Od září 2021 mají svůj kroužek keramiky v úvalské dílně i dospělí.